Menighetsrådsvalg – periode 2022 – 2023

Endret: 04. desember 2021, kl.08:31

KUNNGJØRING

Det skal avholdes valg av Menighetsråd for periode 2022-2023.

Valgdatoer er:
Lørdag 20.november og søndag 21.november
Lørdag 27.november og søndag 28.november

Valget holdes etter høymessene.
• De som vil stille opp som kandidater til valget må være aktive medlemmer i St.Laurentius menighet.
• De må kunne uttale seg og forstå norsk språk.
• Fristen for å melde seg på som kandidater er søndag 07.november.

Er du interessert kan du ta kontakt med diakon Mang Le Van (90602255), Trond Aaring (90685691) eller Mirek (45252601)