Menighetens kalender uke 52

Søndag 25.12 1.JULEDAG
Se eget program – Julehøytiden program 2022

Mandag 26.12 2.JULEDAG / Den hellige Stefan – kirkens første martyr
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Tirsdag 27.12 Juleoktaven 
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 28.12 Juleoktaven – De uskyldige barn I Betlehem
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 29.12 Juleoktaven
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 30.12 Juleoktaven – Fest for Den hellige Familie
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 31.12 Juleoktaven – NYTTÅRSAFTEN
Kl 13.00 Takksigelsesmesse
Kl 17.00 Messe på polsk

Søndag 01.01 NYTTÅRSDAG – HØYTIDEN FOR GUDS HELLIGE MOR MARIA
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Julehøymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk