Menighetens kalender uke 1

Endret: 05. januar 2023, kl.13:03

Søndag 01.01 NYTTÅRSDAG – HØYTIDEN FOR GUDS HELLIGE MOR MARIA
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 02.01 Den hellige Basilios og Gregorios
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 03.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 04.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 05.01
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 06.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 07.01 HERRENS ÅPENBARING
Kl 10.00 Katekese
Kl 13.00 Barnemesse med julespill etterfulgt av juletrefest for barn og familie
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Søndag 08.01 HERRENS DÅP
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk

Kl 16.00 Messe på polsk