Den synodale vei

Endret: 18. mars 2023, kl.17:37

 

Velkommen til møte om Den synodale vei mandag 20. mars kl.19.00 – rett etter messen kl. 18.00.
Tema for samlingen er deltakelse.
Vi samtaler om spørsmål som

  • Hvordan oppfordrer vi de troende til å delta i liturgien?
  • Hva hindrer de troende i å ta ansvar for kirken?
  • Hvordan bli flinkere til å utnytte ulik kompetanse og ulik bakgrunn?
  • Hva skal til for å skape godt samarbeid mellom geistlige og lekfolk?

Vi tar sikte på å være ferdige kl. 20.30. Enkel bevertning.

Morten Egeberg