Menighetens kalender uke 12

Søndag 19.03   4.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 20.03 Høytiden for den hellige Josef
Kl 18.00 Høymesse
Kl 19.30 Messe på polsk
Kl 19.00 Seminar om Den synodale vei

Tirsdag 21.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 22.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 23.03
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 24.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 25.03 Høytiden for Herrens bebudelse
Kl 13.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på koreansk
Kl 19.00 Messe på polsk

Søndag 26.03   5.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt av familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk