Menighetens kalender uke 24

Søndag 11.06   FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD  – 1.KOMMUNIONSDAG
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse med eukaristisk prosesjon
Kl 13.00 1. KOMMUNIONSFEIRING
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 12.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 13.06 Den hellige Antonius av Padova
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 14.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 15.06
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 16.06 Høytid for JESU HJERTEFEST
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 17.06 Jomfru Marias rene hjerte
Kl 11.00 KONFIRMASJONSFEIRING
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 18.06   11.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 16.00 Messe på polsk