Menighetens kalender uke 25

Søndag 18.06  11.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 19.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 20.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 21.06 Den hellige Aloysius Gonzaga
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 22.06
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 23.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 24.06 Høytid for Johannes Døperens Fødsel
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 25.06   12.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk