Menighetens kalender uke 28

Søndag 09.07   14.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 10.07 Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen 
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 11.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 12.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 13.07
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 14.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 15.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 16.07   15.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 16.00 Messe på polsk