Menighetens kalender uke 29

Søndag 16.07   15.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 17.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 18.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 19.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 20.07
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 21.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 22.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 23.07   16.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk