Menighetens kalender uke 30

Søndag 23.07   16.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 24.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 25.07 Apostelen Jakob
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 26.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 27.07
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 28.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 29.07 Olav Den Hellige – OLSOK – høytid
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 30.07   17.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 16.00 Messe på polsk