Menighetens kalender uke 45

Søndag 05.11   31. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 06.11 
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 07.11 
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 08.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 09.11
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 10.11 Den hellige Leo den Store
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 11.11 Den hellige Martin av Tours
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 12.11   32. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk