Menighetens kalender uke 4

Søndag 21.01   3.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 13.30 Messe på ukrainsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 22.01 Den hellige Vincent
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 23.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 24.01 Den hellige Frans av Sales
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 25.01 Apostelen Paulus’ omvendelse
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 26.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 27.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 28.01   4.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 1. kommunions barn undervisning 
Kl 11.00  Høymesse
Kl 13.00  Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier
Kl 16.00  Messe på polsk
Kl 18.00  Messe på swahili/akrikansk