Menighetens kalender uke 5

Søndag 28.01   4.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 1. kommunions barn undervisning 
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på swahili/akrikansk

Mandag 29.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 30.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 31.01 Den hellige Johannes Bosco
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 01.02
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 02.02 Herrens fremstilling I tempelet
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 20.00 Messe på polsk

Lørdag 03.02 Den hellige Angsgar
Kl 10.00 Lørdagskatekese
Kl 13.00 Barnemesse
Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk

Søndag 04.02   5.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk