Menighetens kalender uke 11

Søndag 10.03   4.søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 11.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 12.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 13.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 14.03
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 15.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 20.00 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 16.03
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 17.03   5.søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 1.kommunions barn undervisning
Kl 11.00Høymesse
Kl 13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier
Kl 14.00 Messe på ukrainsk
Kl 16.00 Messe på polsk