Menighetens kalender uke 27

Søndag 30.06   13.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 01.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 02.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 03.07   Apostelen THOMAS
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 04.07
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 05.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 06.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk

Søndag 07.07   14.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Felles Barmhjertighetsbønn
Kl 16.00 Messe på polsk