Menighetens kalender uke 28

Søndag 07.07   14.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Felles Barmhjertighetsbønn

Mandag 08.07 Den hellige Sunniva
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 09.07 Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 10.07   Den hellige Knut-Danmarks vernehelgen
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 11.07 Den hellige Benedikt – Vernehelgen for Europa
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 12.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 13.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk

Søndag 14.07   15.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 18.00 Messe på litauisk