Helligdomsarmen i St. Olav domkirke

Helligdomsarmen i St. Olav domkirke. Olavsrelikvien som ble bevart.
Av Kjell Ivar Maudal
Sagaen forteller.
Historien om Olav Haraldson er vel for de fleste kristne godt kjent. Historien om Helligdomsarmen, den eneste Olavs-relikvien som er bevart, er kan hende ikke like godt kjent. Les mer>>