Author Archive: Tuan Ba Mai

SØSTRE FRA TAUTRA MARIAKLOSTER PÅ BESØK

SØSTRE FRA TAUTRA MARIAKLOSTER KOMMER LØRDAG-SØNDAG 10.-11.FEBRUAR

Tautra Mariakloster utgjør et spennende unntak i en tid da klostre verden over opplever nedgang i antall medlemmer. I løpet av de siste fem årene er nonnene på Tautra blitt dobbelt så mange! Nonnene er nå 14 fra 8 forskjellige land: USA, Norge, Nederland, England, Belgia, Polen, Frankrike og Vietnam.

De planlegger en ny fløy med 8 rom. Fire av de nye rommene vil utgjøre sykeavdeling for deres eldre søstre. Som Cisterciensernonner som lever et kontemplativt liv, gjør de alt de kan for at alle kan bo på klosteret inntil de dør. Derfor bygges de nye sykerommene etter hospitalstandard.

Nonnene har allerede 20% av totalbudsjettet, og håper å kunne begynne å bygge når de har 50%.


Biskop Bernt støtter prosjektet, og oppfordrer til generøse gaver. Konvolutter med opplysninger om hvordan du kan bidra legges på kirkebenkene før messen. IKKE send kontanter i posten! Konvolutten kan legges i kollekten denne søndagen, eller neste søndag hvis du vil ta den med hjem og be om hvordan du kan støtte nonnene på Tautra.
les mer >>

Menighetens kalender uke 2

Endret: 12. januar 2018, kl.10:00

Søndag 07. 01 HERRENS ÅPENBARING – DÅP 

Kl 09.00: Messe på polsk
Kl 10.30: Laudes
Kl 11.00: Høymesse
Etter høymesse blir menighetens juletrefest 
Kl 12.00: Messe på polsk i Kongsberg
Kl 13.00: Messe på vietnamesisk
Kl 16.30: Messe på polsk les mer >>