Gioan Baotixita Đỗ Gioan

 

Gioan Baotixita

Đỗ Gioan

sovnet fredelig inn Drammen 03.11.2018,
67 år gammel

Requiemmesse tirsdag 13. november 2018, kl. 13.00 i St.Laurentius katolske kirke i Drammen

R.I.P

 

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin yêu và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, và cậy trông vào lời bầu cử của Mẹ Maria cùng toàn thể các Thánh.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần.

Gioan Baotixita ĐỖ GIOAN
Đã tạ thế vào lúc 00:35 ngày 3 tháng 11 Năm 2018 tại Bệnh viện Drammen, hưởng thọ 67 tuổi.

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 13 giờ, ngày 13.11.2018 tại Thánh đường St. Laurentius Kirke đường Cappelens gata 1, 3016 Drammen.

Gia đình chúng tôi xin miễn nhận hoa, còn tiền phúng điếu gia đình xin dâng tặng cho nhà dòng Tautra đang cần để xây thêm phòng cho các sơ già.

Gia đình kính cáo .

Quả phụ : Nguyễn Thị Ngọc Khiêm
Trưởng nữ : Klara Nhân Då
Thứ nữ :Monica Ái Då
Thứ nữ :Laura Thanh Nhàn Då