Menighetens kalender uke 46

Søndag 11.11 32.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 12.11 Den hellige Josafat
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 13.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 14.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 15.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tilbedelse mellom messene

Fredag 16.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 17.11 Den hellige Elisabeth av Ungarn
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 18.11 33.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfulg av søndagsskole
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk