Menighetens uke kalender 45

Søndag 04.11 31.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 05.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 06.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 07.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 08.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 09.11
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 10.11 Den hellige Leo den Store
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 11.11 32.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk