Menighetens kalender uke 9

 Søndag 23.02 7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilier
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 24.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 25.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Etterfugl av feitetirsdagssamling

Onsdag 26.02 ASKEONSDAG – faste og abstinens
Kl 18.00 Messe på norsk med utdeling av asken
Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 27.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tilbedelse etter messen

Fredag 28.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 29.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 01.03 1. SØNDAG I FASTEN
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk