Menighetens kalender uke 10

 Søndag 01.03 1. SØNDAG I FASTEN
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 02.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 03.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Menighetsrådsmøte

Onsdag 04.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 05.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tilbedelse etter messen

Fredag 06.03
Kl 18.00 Messe med korsveiandakt på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 07.03
Kl 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 08.03 2. SØNDAG I FASTEN
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk