Menigheten kalender uke 8

 Søndag 16.02 6. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 17.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 18.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 19.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 20.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tilbedelse etter messen

Fredag 21.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Ingen messe på polsk kl.19

Lørdag 22.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 23.02 7. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk