Menighetens kalender uke 21

 Søndag 17.05 6. PÅSKESØNDAG – NASJONAL DAG
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 18.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Tirsdag 19.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Onsdag 20.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Torsdag 21.05 KRISTI HIMMELFART – HØYTID
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk

Fredag 22.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 23.05
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 24.05 7. PÅSKESØNDAG
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk