Menighetens kalender uke 20

  Mandag 11.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Tirsdag 12.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Onsdag 13.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn

Torsdag 14.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse
med rosenkransbønn

Fredag 15.05
Kl 18.00 Messe etterfulgt av rosenkransbønn
Kl 19.00 Messe på polsk

LØRDAG 16.05
KL 13.00 SØNDAGSMESSE PÅ NORSK
KL 19.00 SØNDAGSMESSE PÅ POLSK

SØNDAG 17.05 – SJETTE PÅSKESØNDAG – NASJONAL DAG
KL 09.00 SØNDAGSMESSE PÅ POLSK
KL 11.00 HØYMESSE
KL 13.00 SØNDAGSMESSE PÅ ENGESLK
KL 16.30 SØNDAGSMESSE PÅ POLSK