Caritas – Utsatt årsmøte 2020

  Utsatt årsmøte 2020

Årsmøte i Caritas St.Laurentius avholdes torsdag den 1.oktober kl 19.
Sted: Menighetssalen/biblioteket.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret ved leder i hende innen 17.oktober.
Medlemmer i St. Laurentius katolske menighet i Drammen har stemmerett.
På grunn av koronasituasjonen må gjeldende smittevernregler følges.

På vegne av styret

Trond Olav Aaring
Leder.