Menighetens kalender uke 35

Søndag 23.08 21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Konfirmasjonsfeiring
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 24.08 Den hellige Bartolomeus – apostel
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 25.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 26.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 27.08 Den hellige Monika
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 28.08 Den hellige Augustin
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 29.08 Johannes Døperens martyrdød
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 30.08 22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 1.Kommunionsfeiring
Kl 16.30 Messe på polsk