Menighetens kalender uke 36

  Søndag 30.08   22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 1.Kommunionsfeiring
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 31.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 01.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 02.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 03.09 Den hellige Gregor den Store
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 04.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 05.09
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 06.09  PATRONATSFEST – ST. LAURENTIUSFEIRING
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høytidlig patronatsfeiring
Kl 13.00 Messe med patronatsfeiring
Kl 16.30 Messe på polsk