Menighetens kalender uke 41

I oktobermåned bes rosenkrans etter alle daglige messer

  Søndag 04.10 27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 05.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 06.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 07.10 Vår Frue av Rosenkransen
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 08.10
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse
Kl 19.30 1.kommunionsfeiring på litauisk 

Fredag 09.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 10.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 11.10   28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk