Cappelens gate. 5 er stengt

 På grunn av at OKB har stengt Cappelens gate. 5 vil all virksomhet i regi av Caritas St.Laurentius opphøre.
Vi har ikke noe sted å være og virksomheten blir stengt til nye lokaler kan skaffes.
Vi beklager dette på de sterkeste og påpeker at dette ikke er noe vi kan lastes for.
Med vennlig hilsen
Trond Olav Aaring
Caritas St.Laurentius