St Laurentius samtalekafè torsdag 18. november!

 Velkommen til St Laurentius samtalekafè torsdag 18. november! Vi møtes til kveldsmessen kl 18. Etterpå spiser vi kveldsmat, hører et kort innlegg og snakker sammen. Det blir rikelig anledning til samtale og spørsmål. Tema 18. november er helgener og hva de betyr for oss.