Menighetens kalender uke 45

Søndag 07.11 32. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 08.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 09.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 10.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 11.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 12.11 Den hellige Josafat
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 13.11
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Messe på polsk

Søndag 14.11 33. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk