Menighetens kalender uke 18

Endret: 03. mai 2022, kl.15:01

I maimåned bes rosenkrans før messe i ukedagene
Søndag 01.05 3. søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.15 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 02.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 03.05 De hellige apostle Filip og Jakob
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 04.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 05.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 06.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 07.05
Kl 10.00 Lørdagskatekesse

Kl 11.00 Konfirmasjonsfeiring
Kl 13.00 Barnemesse
Kl 16.00 Søndagsmesse på filippinsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 08.05 4. søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk