Menighetens kalender uke 19

I maimåned bes rosenkrans før messe i ukedagene
Søndag 08.05   4. søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 09.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 10.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 11.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 12.05 De hellige Nereus og Achilleus
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 13.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 14.05 Apostelen Mattias
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 15.05   5. søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk