Menighetens kalender uke 17

Søndag 24.04   2. søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt med messe for familier
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 25.04 Evangelisten Markus
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 26.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 27.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 28.04 Den hellige Peter Chanel
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 29.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 30.04
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 01.05   3. søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.15 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk