Menighetens kalender uke 8


Søndag 19.02 7.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 20.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 21.02
Kl 18.00 Messe etterfulgt av fetetirsdagsfest

Onsdag 22.02 ASKEONSDAG — Faste og abstinens
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Torsdag 23.02
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 24.02
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 25.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 26.02 1.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt av familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk