Menighetens kalender uke 7


Søndag 12.02   6.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av sykesalvingsfeiring
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 13.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 14.02 De hellige Kyrillos og Methodios
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 15.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 16.02
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 17.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 18.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 19.02   7.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk