Menighetens kalender uke 9


Søndag 26.02  1.SØNDAG I FASTEN

Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt av familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 27.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 28.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 01.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 02.03
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 03.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 04.03
Kl 10.00 Lørdagskatekese. Skriftemål i fasten.

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk

Søndag 05.03  2.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk