Resultat av menighetsrådsvalg 2024

Etter opptelling av valgsedler er valgresultat følgende:

Av 307 avgitte stemmer ble 36 stemmer forkastet/ugyldige. 271 er gyldige.

Her er resultatet:

1. DIEGO PRAINO                      230 stemmer

2. PAWEL PIOTROWSKI            225 stemmer

3. JAN SADLEIJ                         225 stemmer

4. ZIVILE JUOZAITENE             222 stemmer

5. ANTONIA PEREIRA               217 stemmer

6. URSZULA ANDRUCHOW      217 stemmer

7. MARK BIZIMANA                   213 stemmer

8. DOLORES CHRISTENSEN   208 stemmer

9. MY TUYET HO THI                198 stemmer

10. MARTIN OLSEN                  194 stemmer

11. AGATA MACIEJEWSKA      181 stemmer

 

8 kandidater som har fått flest stemmer blir faste medlemmer. De 3 andre blir varamedlemmer. Det nye menighetsrådet vil konstituere seg i nærmere fremtid.

Valgkomite takker alle som har deltatt i valget, ikke minst de kandidater som har stilt seg til disposisjon for det nye menighetsrådet.