Menighetens kalender uke 38

  Søndag 15.09   24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 16.09 Den hellige Kornelius og Kyprian
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 17.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 18.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 19.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 20.09 Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 21.09 EVANGELISTEN MATTEUS
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 22.09   25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk