Menighetens kalender uke 42

  I oktobermåned bes rosenkrans før alle dalige messer – gudstjenester
Søndag 13.10   28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Fellesrosenkranse
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 14.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 15.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 16.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 17.10 Den hellige Ignatius av Antiokia
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 18.10 Evangelisten Lukas
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 19.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 20.10   29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Fellesrosenkranse
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk