Menighetens kalender uke 40

  Søndag 27.09 26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 28.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 29.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 30.09 Den hellige Hieronymus
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 01.10 Den hellige Terese av Jesusbarnet
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 02.10 De hellige verneengler
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 03.10
Kl 11.00 Oppstart av undervisning til
konfirmasjon og førstekommunion
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 04.10 27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk