Verdens misjonssøndag 18. oktober 2020

Endret: 21. oktober 2020, kl.10:04

  Verdens misjonssøndag som i år feires søndag 18. oktober 2020. På denne søndag skal all kollekt, uten unntak, gå til Den Pavelige Missiosvirksomhet (Missio) for verdensmisjonen.

Pave Frans’ budskap til Verdens misjonssøndag på norsk.

Engelsk  –  Polsk

Vi oppfordres på denne dag til særlig å be for våre brødre og søstre i Kirkens periferi som særlig trenger vår hjelp og forbønn.

Vi ber alle menigheter – på denne Verdens misjonssøndag – om forbønn og rikelige gaver for misjonen for at Kristi lys kan skinne for alle mennesker.

Missios kontonummer er 3000.30.92522.
Alle bidrag fra årets innsamling innsendes til ovennevnte konto innen 1. november 2020.