Menighetens kalender uke 02

 Søndag 10.01 HERRENS DÅP
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 11.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 12.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 13.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 14.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 15.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 16.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 17.01 2.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk