Menighetens kalender uke 23

Endret: 10. juni 2021, kl.20:11

Søndag 06.06 Festen for Kristi Legeme og Blod
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 07.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 08.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 09.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 10.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 11.06 Jesu hjertefest
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 12.06 Jomfru Marias rene hjerte
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 13.06  11.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk