Menighetens kalender uke 32

Søndag 08.08 19.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 09.08 Den hellige Teresa Benedicta av korset
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 10.08 Den hellige Laurentius
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 11.08 Den hellige Klara ac Assisi
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 12.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 13.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 14.08 Den hellige Maximilian Kolbe
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 15.08 Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk