Menighetens kalender uke 33

 Søndag 15.08 Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 16.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 17.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 18.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 19.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 20.08 Den hellige Bernhard av Clairvaux
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 21.08 Den hellige Pius X
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 22.08 21. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk