Menighetens kalender uke 20

Endret: 08. juni 2018, kl.12:49

Søndag 13.05   7. SØNDAG I PÅSKETIDEN

Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

I MAI – MARIAS MÅNED BLIR RORENKRANSBØNN FØR DAGLIGE MESSE

Mandag 14.05  Apostelen Mattias
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 15.05  Den hellige Hallvard

Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 16.05
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk


Torsdag 17.05
Kl 08.00 Åpent hus

Kl 12.00 Messefeiring
Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 18.05  Den hellige Erik

Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 19.05  Pinsevigilien – Høytiden

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 20.05   PINSEDAG – HØYTIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.00 Søndagsskolen
Kl 13.00 Førstekommunion feiring på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk