Menighetens kalender uke 21

Endret: 08. juni 2018, kl.12:48

Søndag 20.05 PINSEDAG – HØYTIDEN

Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.00 Søndagsskolen
Kl 13.00 Førstekommunionfeiring på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

I MAI – MARIAS MÅNED BLIR RORENKRANSBØNN FØR DAGLIGE MESSE

Mandag 21.05 Den salige jomfru Maria, Kirkens Mor
Kl 13.00 Fermingmesse på polsk
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 22.05
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 23.05
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 24.05
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 25.05
Kl 18.00 Messe på norsk & kl.19.00 Ingen messe på polsk

Lørdag 26.05 Den hellige Filip Neri
Kl.11.00 Skriftemål og øvelse til 1.kommunionsbarn
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 27.05 DEN HELLIGE TREENIGHET – HØYTIDEN
Valg til Menighetsråd
Kl 09.00 Messe på polsk

Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk